Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat    

 

 
   

 

Presentació del Doble Grau

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEESGEM) és un itinerari que permet simultaniejar i completar els estudis del Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEES) i el Grau en Enginyeria Mecànica (GEM), que s’imparteixen respectivament a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat  amb els seus corresponents Suplements Europeus al Títol.

D'una banda, el títol de grau en Enginyeria Mecànica presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral del graduat en l’ampli ventall d’activitats que actualment desenvolupa el titulat en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Aquesta darrera titulació, que s’extingeix amb els graus, es va iniciar a l’EPS el curs 1997/98. Són, doncs, vint-i-tres anys d’experiència que avalen l’equip docent de l’EPS. 

D'altra banda, segons les previsions de l'Agència Internacional de l'Energia, l'ús de l'energia al món s'incrementarà un terç fins al 2040 (World Energy Outlook 2015), degut principalment al creixement econòmic i demogràfic als països en desenvolupament. D'altra banda, l'actual sistema energètic basat en recursos fòssils, resulta insostenible a causa de la disponibilitat limitada d'aquests recursos, així com al seu impacte mediambiental. Per tant, la transició cap a un nou model energètic que permeti garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna és un dels grans reptes que la societat haurà d'afrontar en els pròxims anys. A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètic pretén assolir un model energètic basat al 100% en les energies renovables a l’horitzó 2050 i complir amb els objectius del nou paquet Clean Energy for All Europeans de la Unió Europea.

D'altra banda, serà necessari capacitar a la població en general en el nou escenari energètic. Aquesta capacitació no només serà a nivell tècnic sinó que haurà de comportar importants canvis de mentalitat per comprendre i acceptar la nova situació. En aquest sentit, serà necessari integrar els conceptes d'eficiència energètica i d'energies renovables en tots els nivells educatius. S'evidencia doncs la necessitat de professionals adequadament preparats que liderin la transició del model energètic i a més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.

El doble grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat dona accés, entre altres, al Màster en Enginyeria Industrial impartit en la EPS, habilitador de la professió d'enginyer industrial.

Descobreix el Grau en Enginyeria Mecànica:

 

 

 Descobreix el Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat:

 

 

 

Per què has d'estudiar aquest doble grau a l'EPS?

Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Grau Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat amb els seus corresponents Suplements Europeus al Títol.

L'oportunitat i l'interès d'aquesta proposta estan fonamentats en els aspectes següents:

 • Perfil professional.

Aquesta doble titulació té com a objectiu formar enginyers amb un perfil que combini coneixements convencionals d’enginyeria mecànica amb els coneixements d’energia i sostenibilitat que estan guanyant protagonisme en els darrers anys. Es tracta d’aspectes complementaris i que en l’actualitat no poden ser desvinculats en la pràctica professional de l’enginyeria.

 • Estudis d'interès per a l'estudiantat.

L'estudiantat podrà obtenir en cinc anys dos títols de grau, tots dos amb important demanda laboral, assolint un perfil professional atractiu per al sector empresarial, que facilitarà la seva incorporació al món laboral. A més, els estudiants que cursin aquesta doble titulació obtindran les atribucions professionals pròpies del Grau en Enginyeria Mecànica i que els habilita per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Industrial.

 • Estudiants d'alta qualificació.

Aquests estudis van adreçats a estudiants amb bon expedient acadèmic i d'alt grau d'implicació i motivació pels seus estudis.

 • Perfil acadèmic únic.

Actualment, aquesta doble titulació no s’està oferint en cap altra universitat catalana, cosa que permet a la UdL oferir una formació única en el seu entorn.

Lleida presenta una ubicació estratègica respecte els principals pols de producció energètica de Catalunya. D'una banda, cal destacar que a la província de Lleida es troben les grans centrals hidroelèctriques dels Pirineus, que generen un 70% de l'energia elèctrica d'origen hidràulic de Catalunya. A les comarques circumdants a la ciutat de Lleida (Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià) es concentra, a causa de les seves condicions meteorològiques favorables, la principal zona fotovoltaica de Catalunya, amb un 44% de la producció catalana i amb excel·lents perspectives de creixement . També és important la producció d'energia procedent de residus forestals agrícoles i de purins (66% del total català). Així mateix, cal destacar la proximitat a la població d'Ascó (a la província de Tarragona, però situada a 60 km de Lleida), on s'ubiquen dues centrals nuclears i que, amb una potència instal·lada superior als 2000 MW és el primer centre productor d'energia elèctrica de Catalunya.

A nivell de l’Escola Politècnica Superior, destaca el fet que aquesta alberga el Centre d’investigació INSPIRES (Polytechnic Institut of Research and Innovation in Sustainability, www.inspires.udl.cat). INSPIRES conforma un grup multidisciplinari que posa especial atenció a la recerca al voltant de la millor gestió energètica, l’eficiència, la usabilitat, la seguretat, la computació d’altes prestacions i la resolució i optimització de problemes, entre altres temes. Tot amb nexes comuns, girant al voltant de l’àmbit de la sostenibilitat i la tecnologia. INSPIRES inclou diversos grups de recerca referents mundials en l’àmbit energètic.

Per instrumentar el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (140 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat:
 

 

Alguns projectes desenvolupats a l'Escola Politècnica Superior

Omnisurface: Sistema de calefacció d’alta eficiència energètica

OmniSurface és un nou sistema de calefacció que que pretén substituir els radiadors tradicionals. Aquest sistema permet Aconseguir crear en un espai tancat una temperatura de confort més ràpid i de forma més econòmica. Un equip format per tres alumnes (Oriol Liarte, Adrià Mateu i Joel Rosell) i un professor (Joan Rosell) de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida.

És un dispositiu que va connectat a la corrent i ha de instal·lar-se al sostre. A diferència de la calefacció tradicional, només s’activa quan detecta la presència humana i en un sol minut arriba a la temperatura de comfort. Només necessita un 10% de l’energia utilitzada pels sistemes convencionals, ja que gràcies als sensors, detecta la temperatura exterior i estima l’adequada per a l’interior.

Assistent Personal Robòtic

L’any 2016, a Catalunya, hi havia un total de 529.103 persones discapacitades, de les quals 182.130 eres discapacitades físiques motrius. Tot i les millores en l’adaptació dels espais públics i de treball, moltes d’aquestes persones veuen compromesa la seva autonomia i les seves possibilitats per accedir al món laboral.

Per tal d’oferir una solució a aquesta situació, l’escola politècnica superior de la Universitat de Lleida en el marc de la Càtedra Indra-Fundación Adecco de Tecnologies Accessibles ha desenvolupat un assistent personal robòtic d’aspecte humanoide per tal de facilitar la presència de les persones discapacitades a les oficines i llocs de treball.

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una eina senzilla i fàcil d’utilitzar que permeti a les persones amb discapacitats motrius desplaçar-se pel lloc de treball. El robot es controla mitjançant la pantalla tàctil d’un smartphone o tauleta i facilita relacionar-se amb els companys i explorar l’espai de treball, bé sigui des de la mateixa oficina o a distància, treballant des de casa.

 

Informació d'accés al doble grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 10.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.


 

Sortides professionals

Si ens atenim a les dades d'inserció laboral per als titulats en el Grau en Enginyeria Mecànica, que obté una ocupació plena, i a les dades d'altres títols de l'àmbit industrial (cal recordar que la primera promoció de titulats del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat encara no s'ha incorporat al mercat laboral) facilitats per l'AQU, podem assegurar que gaudiran d'un alt percentatge d'INSERCIÓ LABORAL.

La professió de graduat en Enginyeria Mecànica capacita per exercir les sortides professonals relacionades amb:

 • La construcció, el muntatge i el manteniment de qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic.
 • Els dissenys i els assajos de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • L'estudi amb elements fi nits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • La programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • La participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquesta mena d'activitats.
 • El treball a l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
 • L’exercici lliure de la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

El graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat proposat per la UdL, correspon al perfil d'un professional amb una visió integrada dels sistemes energètics, amb capacitat per dissenyar, optimitzar i gestionar els sistemes de generació, transport, distribució, emmagatzematge i producció d'energia. Aquests titulats hauran de ser capaços de dissenyar i assessorar a les administracions i ens privats en les polítiques energètiques a implantar, aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència global. Així mateix, es tractarà de persones capaces de liderar el R+D+i en el sector energètic. En suma, el perfil del Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és el d'un professional amb una forta base científica i que és capaç de prendre decisions sobre la base de criteris tècnics i de sostenibilitat. Algunes de les sortides profesionals estan relacionades amb:

 • Empreses de producció, transport i comercialització d’energia (electricitat aigua, gas).
 • Direcció tècnica en empreses amb consum intensiu d’energia.
 • Enginyeries, consultories, empreses certificadores.
 • Realització d’avaluacions d’impacte ambiental, estudis d’eficiència energètica, etc.
 • Sector de les energies renovables.
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.

Objectius generals  dels graduats en el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat:

L'objectiu general d'aquesta doble titulació és formar professionals capaços de:

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
 • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements per la construcció d 'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

 

Dobles titulacions internacionals

Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic.

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de crèdits. 

 

Qualitat

Les universitats poden organitzar  Programes  Conjunts  d'Estudis Oficials  (PCEO)  en  què  els  estudiants  poden  accedir per  cursar  simultàniament  dos graus  i obtenir el que es denomina “doble titulació”.

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat garanteix que els estudiants adquireixen les competències i assoleixen els resultats d’aprenentatge d’ambdues titulacions que integren el programa.

El pla d’estudis específic d’aquesta Doble Titulació s’ha desenvolupat integrant assignatures d’ambdós títols i contemplant una taula de reconeixements de crèdits, tot respectant la normativa vigent i les consideracions d’AQU per a la renovació de l’acreditació dels títols que participen en dobles titulacions.

Ambdós títols es troben inscrits individualment  en  el  Registre  Universitari  de  Centres  i Títols  (RUCT),  després d'haver assolit cada títol de manera independent la seva verificació inicial i la posterior acreditació.

Grau en Enginyeria Mecànica

 

Segell AQU Catalunya 

 

Segell EUR-ACE

 

El Grau en Enginyeria Mecànica de l'EPS va ser acreditat l’any 2016 per AQU Catalunya amb el resultat final d'ACREDITAT FAVORABLEMENT. Paral·lelament va obtenir el segell internacional EUR-ACE, segell que certifica uns estàndards de qualitat internacionals, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat i ocupabilitat dels estudiants.

El segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education). ENAEE és l'agència encarregada de definir uns estàndards d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'agència alemanya ASIIN va estar l'agència que va acreditar a l'EPS de la UdL per aquest segell. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la University of Melbourne d'Austràlia, Universitat de Stuttgart o Hannover d'Alemanya, University of Shanghai for Science i el Politècnic de Milan d'Itàlia, entre altres.

Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat

 

    Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

 

El Grau en Enginyeria en Energia i Sostenibilitat de l'EPS de la UdL ha estat VERIFICAT per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

No obstant cal apuntar que l'Escola Politècnica Superior va aconseguir el 2016 l'acreditació internacional del Grau en Enginyeria Mecànica i el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Els seus dos altres graus de la branca industrial de Lleida) amb el segell europeu de qualitat EUR-ACE. Un segell que certifica uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

 

Equips de Protecció Individual

Durant les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada davant els possibles riscos. Per aquest motiu s'han seleccionat una sèrie d'equips de protecció individual (EPI) per garantir la seguretat dels alumnes del Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat i que seran obligatoris utilitzar en el desenvolupament de les pràctiques.

 

Contacte

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA |  Lleida | Tel: 973 003 571  |   coord.gees@epsd.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Industrial

Jérôme Barrau

Despatx: 0.13  |  EPS  |  Lleida  |   Tel: 973 702 705  |  capest.etim@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 


 

Descobreix el grau en 3 minuts